ONZE DIENSTEN

Aanvullende diensten

Back translation (terugvertaling)

Bij een 'back translation' wordt een vertaling terugvertaald naar de oorspronkelijke taal. Dit wordt regelmatig vereist bij de vertaling van bepaalde documenten die worden gebruikt tijdens klinische onderzoeken (trials), maar deze methode kan ook voor andere soorten documenten worden gebruikt. De terugvertaler moet uiteraard geen toegang hebben tot de originele tekst. Als aanvullende dienst kunnen we het originele document en de terugvertaling analyseren en in de vertaling wijzigingen aanbrengen en/of opmerkingen invoegen. We kunnen het proces nog verder uitbreiden conform de uitgebreide ISPOR-aanbeveling, inclusief een dubbele 'heen'-vertaling, afstemming van beide versies en dan een dubbele terugvertaling.  

Beëdigde vertaling

Soms is een beëdigde vertaling vereist. Dit betekent dat de vertaling wordt gewaarmerkt met de handtekening en het officiële stempel van een vertaler die zich bij de rechtbank heeft laten beëdigen. Een beëdigde vertaling wordt geaccepteerd als een betrouwbare weergave van het origineel. De taalkundige kwaliteit van een beëdigde vertaling is niet noodzakelijkerwijs beter dan die van een niet-beëdigde vertaler.

Taalconsultancy

Vertaalaudit - hierbij evalueren wij de tekst (of een conceptversie ervan) globaal en controleren of er tijdens de vertaling inhoudelijke of layoutproblemen kunnen opduiken. We kunnen adviseren over taal- of lokalisatiekwesties en kunnen ook aanbevelen welke programma's te gebruiken.

Review vooraf - Hierbij wordt de volledige tekst doorgelezen, worden fouten gecorrigeerd en opmerkingen ingevoegd met als doel het vertaalproces te stroomlijnen. Wanneer instructies niet volledig, te lang of te ingewikkeld zijn, kunnen wij aanbevelingen formuleren om de tekst op die punten aan te passen. Daarbij leunen we op onze uitgebreide ervaring met leesbaarheids- en gebruikerstesten. Problemen met de kwaliteit van vertalingen worden maar al te vaak veroorzaakt door onduidelijkheden in de brontekst. Tegen betrekkelijk lage kosten voorkomen we ongewenste verrassingen wat betreft vertaalkosten en -tijd. 

Terminologie en vertaalgeheugens

Wij gebruiken 'state-of-the-art' vertaalgeheugensoftware en managen klant-specifieke vertaalgeheugens. In combinatie met onze terminologiesoftware besparen we daarmee vertaalkosten en -tijd. Tegelijkertijd neemt ook de vertaalkwaliteit toe omdat deze software een meer consistent gebruik van terminologie ondersteunt.

Software & Apps

Wij hebben tientallen jaren ervaring met het vertalen van software en apps Veel software programma's zijn ontwikkeld zonder rekening te houden met vertaalde versies ervan. Dankzij onze ervaring kunnen wij vertalingen naadloos in uw programma's inbouwen.

Vertaalcertificaat

Ons kwaliteitssysteem is gecertificeerd onder ISO 9001:2015 en ISO 17100:2015 (de nieuwe kwaliteitsnorm voor vertaaldiensten). Op verzoek voorzien wij onze vertalingen van een vertaalcertificaat.