ONZE DIENSTEN

Leesbaarheidstesten en gebruikerstesten

MediLingua is een van de weinige aanbieders van leesbaarheids- en gebruikerstesten.

Een leesbaarheidstest wordt vereist door nationale of Europese regelgevende instanties voor nieuwe of aanmerkelijk veranderde patiëntenbijsluiters. Als voorbereiding zorgen wij er altijd voor dat de tekst van de bijsluiter de recentste versie van de QRD-template volgt en dat MedDRA- en EDQM-terminologie is gebruikt. Vervolgens voeren wij de leesbaarheidstest uit conform de aanbevelingen van de Readability Guideline (EC, 2009) en ons testrapport met goedkeurende verklaring helpt om uw registratie soepel te doen verlopen.

Gebruikerstesten van bijvoorbeeld handleidingen bij medische apparatuur zijn bijzonder nuttig en kunnen onverwachte kosten voorkomen. Neem contact met ons op om over gebruikerstesten te praten.

Prijsopgave?

Om een voorstel voor een leesbaarheidstest te kunnen doen, inclusief kostenopgave en tijdslijnen, hebben we in feite slechts de definitieve versie van de tekst van de bijsluiter nodig. Klik hier voor meer informatie.

Meedoen aan test?

Voor meer informatie over het deelnemen aan een leesbaarheidstest, klik hier.